Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
24Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
28.09.2023
28.09.2023
24.10.2023
24.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
27ONLINE: Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní – praktická ukážka zadávania zákazky s nízkou hodnotou cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk) - novinka
ONLINE
ONLINE
10.10.2023
06.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
22ONLINE: 2 - dňový seminár – Začíname s verejným obstarávaním
ONLINE
12.10. - 13.10. 2023
prihlásiť
21ONLINE: Zákazky s nízkou hodnotou, pravidlá pre ich zadávanie, prechod na úplne novú elektronickú platformu EPVO - novinka
ONLINE
18.10.2023
prihlásiť
37Pravidlá a kontrola pre eurofondové verejné obstarávanie na nové programové obdobie 2021 - 2027
ONLINE
Bratislava
15.11.2023
15.11.2023
prihlásiť
prihlásiť

Informačné technológie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
02ONLINE: MS Excel 2 – Úvod do funkcií pre začiatočníkov
ONLINE
ONLINE
29.09.2023
10.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
03ONLINE: MS Excel 3 – XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých
ONLINE
ONLINE
06.10.2023
24.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
04ONLINE: MS Excel 4 – Kontingenčné tabuľky a grafy pre mierne pokročilých
ONLINE
ONLINE
13.10.2023
01.12.2023
prihlásiť
prihlásiť
05ONLINE: MS Excel 5 – Interaktívne reporty pre pokročilých
ONLINE
ONLINE
20.10.2023
08.12.2023
prihlásiť
prihlásiť
01ONLINE: MS Excel 1 – Užitočné základy pre začiatočníkov
ONLINE
27.10.2023
prihlásiť

Rozvoj manažérov

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
15ONLINE: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy
ONLINE
ONLINE
09.10.2023
29.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
11ONLINE: Nový prístup k rozvoju Manažérskych a Komunikačných zručností – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
ONLINE
11.10.2023
prihlásiť
12ONLINE: Pracovná psychohygiena – Ako spracovať emočne náročné situácie v práci
ONLINE
16.10.2023
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
20ONLINE: Protispoločenská činnosť – povinné zostavenie smernice a dokumentácie podľa novely zákona od 1.9.2023 - novinka
ONLINE
27.09.2023
prihlásiť
28Moderná správa registratúry - nové predpisy v správe dokumentov a registratúrneho poriadku s účinnosťou od 1.9.2023 a 1.1.2024
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
28.09.2023
28.09.2023
26.10.2023
26.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
10Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, zmeny v oblasti elektromobility
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
05.10.2023
05.10.2023
20.11.2023
20.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
32GDPR a zmeny v roku 2023
ONLINE
05.10.2023
prihlásiť
29Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – aplikácia novely zákona od 1.7.2023 - novinka
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
10.10.2023
10.10.2023
09.11.2023
09.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
16Správa majetku štátu v roku 2023 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
11.10.2023
11.10.2023
08.11.2023
08.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
06ONLINE: Novela Infozákona účinná od 1.1.2023, poskytovanie verejných informácií v nadväznosti na ďalšiu informačnú legislatívu v roku 2023
ONLINE
12.10.2023
prihlásiť
25Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
13.10.2023
13.10.2023
07.11.2023
07.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
09Zmeny v cestovných náhradách, digitalizácia pracovných ciest a ich aplikačná prax – vysoko aktuálne
ONLINE
Bratislava
17.10.2023
17.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
53ONLINE: Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania
ONLINE
17.10.2023
prihlásiť
50Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z. z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi
ONLINE
Bratislava
18.10.2023
18.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
08Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2023, digitalizácia v účtovných dokladoch, nové prístupy k evidenciám hotovosti, zmeny od 1.7.2023
ONLINE
Bratislava
19.10.2023
19.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
18ONLINE: Ako vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
ONLINE
20.10.2023
prihlásiť
34Aplikovanie zákona o eGovernmente do praxe. Ako vykonávať verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie
ONLINE
Bratislava
24.10.2023
24.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
17Pohľadávky štátu v roku 2023 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
25.10.2023
25.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
26Konanie o priestupkoch v praxi verejnej správy
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
25.10.2023
25.10.2023
14.11.2023
14.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
13Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov
ONLINE
Bratislava
26.10.2023
26.10.2023
prihlásiť
prihlásiť
19ONLINE: Poskytovanie dodávateľských záloh v štátnej a verejnej správe – s bonusom pre účastníkov
ONLINE
27.10.2023
prihlásiť
14Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona
ONLINE
Bratislava
07.11.2023
07.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
30Ochrana osobných údajov v roku 2023 v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
ONLINE
Bratislava
13.11.2023
13.11.2023
prihlásiť
prihlásiť
31ONLINE: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov za rok 2023 z kontrolnej praxe
ONLINE
14.11.2023
prihlásiť
Ako prebieha online seminár a technické požiadavky nájdete TU.