Vážení klienti,
až do odvolania sme pristúpili k nahradeniu prezenčných seminárov plnohodnotnou online formou.
Ako prebieha online seminár a technické požiadavky nájdete TU.
BONUS NAVYŠE: Z online seminára Vám následne sprístupníme videozáznam.

Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
03ONLINE: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a „malých zákaziek“ + novinky a pripravované zmeny
ONLINE
ONLINE
13.05.2021
15.06.2021
prihlásiť
prihlásiť
41ONLINE: Zákazky s nízkou hodnotou pre úplných začiatočníkov
ONLINE
25.05.2021
prihlásiť
22ONLINE: 2 - dňový seminár - Začíname s verejným obstarávaním
ONLINE
ONLINE
26.05. - 27.05.
21.06. - 22.06.
prihlásiť
prihlásiť
47ONLINE: Straší Vás verejné obstarávanie? Seminár pre školy, sociálne zariadenia a ďalšie malé organizácie
ONLINE
31.05.2021
prihlásiť
54ONLINE: Kontrola eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska
ONLINE
03.06.2021
prihlásiť
23ONLINE: Základy verejného obstarávania
ONLINE
08.06.2021
prihlásiť
14ONLINE: Dodávatelia a uchádzači - Verejné obstarávanie v r. 2021 + konzultačné fórum
ONLINE
09.06.2021
prihlásiť
06ONLINE: Kontrola eurofondových a ďalších zákaziek verejného obstarávania a zásadné novinky
ONLINE
10.06.2021
prihlásiť
58ONLINE: Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe – verejné obstarávanie IT
ONLINE
18.06.2021
prihlásiť

Rozvoj manažérov

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
51ONLINE: Vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov – Ako motivovať zamestnancov
ONLINE
11.05.2021
prihlásiť
31ONLINE: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy
ONLINE
19.05.2021
prihlásiť
53ONLINE: Vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov – Osobný rozvoj vedúceho zamestnanca
ONLINE
02.06.2021
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
59ONLINE: Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy
ONLINE
ONLINE
12.05.2021
23.06.2021
prihlásiť
prihlásiť
42ONLINE: Základná finančná kontrola bez sankcií a pokút s bonusom pre účastníkov
ONLINE
13.05.2021
prihlásiť
24ONLINE: Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende v roku 2021, home office, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia
ONLINE
ONLINE
14.05.2021
24.06.2021
prihlásiť
prihlásiť
43ONLINE: Prevádzka motorových vozidiel, používanie motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, cestovné náhrady v roku 2021
ONLINE
14.05.2021
prihlásiť
33ONLINE: 2 - dňový intenzívny kurz pre zamestnancov pracujúcich s infozákonom - aj pre začiatočníkov
ONLINE
17.05. a 18.05. 2021
prihlásiť
05ONLINE: Správa majetku štátu v roku 2021 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
ONLINE
ONLINE
20.05.2021
14.06.2021
prihlásiť
prihlásiť
30ONLINE: eGovernment – Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021. Ako vykonávať verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie
ONLINE
20.05.2021
prihlásiť
48ONLINE: Konanie o priestupkoch v praxi verejnej správy
ONLINE
21.05.2021
prihlásiť
37ONLINE: O infozákone s JUDr. Dobrovodským – výklad povinností povinných osôb
ONLINE
24.05.2021
prihlásiť
39ONLINE: Kontrolóri a kontrolované subjekty - Procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly
ONLINE
25.05.2021
prihlásiť
07ONLINE: 2 - dňový seminár - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní
ONLINE
26.05. - 27.05. 2021
prihlásiť
28ONLINE: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe v roku 2021. Štandardy pre informačné technológie a projektové riadenie
ONLINE
28.05.2021
prihlásiť
19ONLINE: Zverejňovanie zmlúv, dohôd a dodatkov z pohľadu kontrolóra – konzultačný webinár
ONLINE
31.05.2021
prihlásiť
45ONLINE: Infozákon vs. ochrana citlivých dát – praktické aspekty ne/poskytovania verejných informácií
ONLINE
01.06.2021
prihlásiť
11ONLINE: Nové trendy a moderná správa registratúry a archívnych dokumentov so zameraním na prax - novela zákona od 1.1.2021
ONLINE
02.06.2021
prihlásiť
04ONLINE: Zákon o sťažnostiach s modelovými situáciami v praxi
ONLINE
04.06.2021
prihlásiť
46ONLINE: Aplikačná prax v oblasti spracúvania osobných údajov + osobitné predpisy a úradné kontroly
ONLINE
07.06.2021
prihlásiť
36ONLINE: Čo všetko treba overiť základnou finančnou kontrolou
ONLINE
08.06.2021
prihlásiť
27ONLINE: Pohľadávky štátu v roku 2021 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
ONLINE
10.06.2021
prihlásiť
26ONLINE: Aplikácia zákona o správnom konaní
ONLINE
16.06.2021
prihlásiť
08ONLINE: Základná finančná kontrola pre začiatočníkov a nových zamestnancov
ONLINE
17.06.2021
prihlásiť