Infozákon

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
08Najčastejšie chyby povinných osôb pri plnení zákonných informačných povinností
Bratislava
12.09.2019
prihlásiť
21Najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností
Bratislava
08.10.2019
prihlásiť
032 dni o infozákone v Tatrách
Vys.Tatry
11.11. - 12.11. 2019
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
01Kurz odbornej prípravy ku skúškam odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov
Bratislava
09.09. - 11.09. 2019
prihlásiť
05Aplikácia zákona o správnom konaní
Bratislava
B.Bystrica
10.09.2019
11.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
02Kurz odbornej prípravy ku skúškam odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií
Bratislava
11.09. - 13.09. 2019
prihlásiť
06Ochrana osobných údajov v praxi z pohľadu zamestnávateľa
Bratislava
11.09.2019
prihlásiť
09Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy – zmeny a novinky od 1.7.2019
Bratislava
13.09.2019
prihlásiť
11Zákon o sťažnostiach aktuálne
Bratislava
17.09.2019
prihlásiť
12Autoprevádzka v roku 2019
Bratislava
18.09.2019
prihlásiť
13Nové trendy a povinnosti v správe registratúry a registratúrnom poriadku v znení zmien od 1.3. a 1.6.2019
Bratislava
Bratislava
18.09.2019
22.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
15Odpisovanie dlhodobého majetku v zmysle novelizovaných predpisov účinných od 1.1.2019
Bratislava
26.09.2019
prihlásiť
16Finančná kontrola bez pokút a sankcií z pohľadu kontrolóra z praxe
Bratislava
27.09.2019
prihlásiť
18Zmeny, nové pravidlá a povinnosti v informačných systémoch verejnej správy od 1.5.2019
Bratislava
01.10.2019
prihlásiť
20Správa majetku štátu so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
Žilina
Košice
Bratislava
02.10.2019
03.10.2019
09.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
22Ochrana osobných údajov v praxi s JUDr. Macovou so zameraním na personálnu a mzdovú agendu
Bratislava
04.10.2019
prihlásiť
24Cestovné náhrady v roku 2019, aplikačná prax, vzory
Bratislava
10.10.2019
prihlásiť
25Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2019
Bratislava
16.10.2019
prihlásiť

Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
04Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
Žilina
Košice
10.09.2019
24.10.2019
25.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
07Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane najnovších zmien
Bratislava
Bratislava
11.09.2019
18.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
102 - dňový seminár k verejnému obstarávaniu pre pokročilých s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
Košice
12.09. - 13.09.
19.09. - 20.09.
prihlásiť
prihlásiť
14Polročné skúsenosti z uplatňovania veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
Žilina
Košice
24.09.2019
02.10.2019
03.10.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
17Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou modernizovanej verzie IS EVO – teória a prax
praktický kurz na PC

Bratislava
27.09.2019
prihlásiť
19Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu
Bratislava
01.10.2019
prihlásiť
233 - dňový seminár k verejnému obstarávaniu pre začiatočníkov s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
08.10. - 10.10. 2019
prihlásiť