Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
47ONLINE: Dodávatelia - zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. júla 2024 - novinka
ONLINE
12.06.2024
prihlásiť
10Ako ďalej s verejným obstarávaním po novele zákona v praxi - novinka
ONLINE
Bratislava
26.06.2024
26.06.2024
prihlásiť
prihlásiť

Informačné technológie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
34ONLINE: Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy - novinka
ONLINE
13.06.2024
prihlásiť
01ONLINE: MS Excel 1 – Užitočné základy pre začiatočníkov
ONLINE
14.06.2024
prihlásiť
02ONLINE: MS Excel 2 – Úvod do funkcií pre začiatočníkov
ONLINE
28.06.2024
prihlásiť
03ONLINE: MS Excel 3 – XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých
ONLINE
12.07.2024
prihlásiť
04ONLINE: MS Excel 4 – Kontingenčné tabuľky a grafy pre mierne pokročilých
ONLINE
26.07.2024
prihlásiť
05ONLINE: MS Excel 5 – Interaktívne reporty pre pokročilých
ONLINE
09.08.2024
prihlásiť
30ONLINE: MS Excel 6 – Automatizované reporty s použitím Power Query pre pokročilých
ONLINE
16.08.2024
prihlásiť

Rozvoj manažérov

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
19ONLINE: Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia
ONLINE
07.08.2024
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
06ONLINE: Infozákon versus GDPR - ako uplatniť právo na informácie v nadväznosti na ďalšiu informačnú legislatívu v roku 2024
ONLINE
12.06.2024
prihlásiť
34ONLINE: Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy - novinka
ONLINE
13.06.2024
prihlásiť
14ONLINE: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024 v zmysle Infozákona a GDPR
ONLINE
14.06.2024
prihlásiť
13ONLINE: Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov
ONLINE
25.06.2024
prihlásiť
25Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi
ONLINE
Bratislava
26.06.2024
26.06.2024
prihlásiť
prihlásiť
09Zmeny v cestovných náhradách, digitalizácia pracovných ciest a ich aplikačná prax – vysoko aktuálne
ONLINE
Bratislava
27.06.2024
27.06.2024
prihlásiť
prihlásiť
16Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
06.08.2024
06.08.2024
prihlásiť
prihlásiť
28Nové predpisy v správe registratúry, registratúrneho poriadku a formálnej úprave úradných listov v roku 2024
ONLINE
Bratislava
08.08.2024
08.08.2024
prihlásiť
prihlásiť
422 - dňový kurz – Správa registratúry pre začiatočníkov - novinka
ONLINE
Bratislava
13.08. - 14.08.
13.08. - 14.08.
prihlásiť
prihlásiť
43ONLINE: Protispoločenská činnosť - dokumentácia pre zamestnávateľa a zodpovednú osobu
ONLINE
13.08.2024
prihlásiť
36Pohľadávky štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
14.08.2024
14.08.2024
prihlásiť
prihlásiť
11Spoločenské zmeny v autoprevádzke firiem a úradov, nástup elektromobility – vysoko aktuálne
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
12.09.2024
12.09.2024
16.10.2024
16.10.2024
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
32GDPR – aplikačná prax v roku 2024
ONLINE
Bratislava
16.09.2024
16.09.2024
prihlásiť
prihlásiť
08Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z. z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi
ONLINE
Bratislava
25.09.2024
25.09.2024
prihlásiť
prihlásiť
22Základná finančná kontrola a zverejňovanie – správny a zákonný postup v praxi
Dvojdňový špecializovaný seminár v Hoteli SITNO Forest Resort****
ONLINE
Vyhne
24.10. - 25.10.
24.10. - 25.10.
prihlásiť
prihlásiť
23Hĺbková sonda do správneho konania
Dvojdňový špecializovaný seminár v Hoteli SITNO Forest Resort****
ONLINE
Vyhne
24.10. - 25.10.
24.10. - 25.10.
prihlásiť
prihlásiť
Ako prebieha online seminár a technické požiadavky nájdete TU.