Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
55Prvé skúsenosti s aplikáciou novely zákona o verejnom obstarávaní aj v spojitosti s povinnou elektronickou komunikáciou
Bratislava
14.05.2019
prihlásiť
75Verejné obstarávanie pre začiatočníkov s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
15.05. - 17.05. 2019
prihlásiť
05Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou zmodernizovanej verzie IS EVO – teória a prax - PRAKTICKÝ KURZ NA PC
Bratislava
17.05.2019
prihlásiť
49Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou v znení veľkej novely od 1.1.2019
Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní
Bratislava
Bratislava
21.05.2019
11.06.2019
prihlásiť
prihlásiť
83Verejné obstarávanie v roku 2019 s JUDr. Kubovičom - čo priniesla aplikačná prax
Bratislava
23.05.2019
prihlásiť
82Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou v znení veľkej novely od 1.1.2019
Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní
Žilina
Košice
06.06.2019
18.06.2019
prihlásiť
prihlásiť
67DODÁVATELIA A UCHÁDZAČI - Verejné obstarávanie po zmenách od 1.1.2019 s Ing. Polónyi
Bratislava
12.06.2019
prihlásiť
09Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní s Ing. Polónyi
Bratislava
13.06.2019
prihlásiť
33Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane zmien od 1. mája 2019
Bratislava
19.06.2019
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
72Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy od 1.1.2019
Bratislava
24.04.2019
prihlásiť
25Správa registratúry a registratúrny poriadok v znení zmien od 1. marca 2019
Bratislava
Žilina
Bratislava
B.Bystrica
Košice
25.04.2019
15.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
76eGovernment – Výkon verejnej moci elektronicky. Zmeny a novinky pre rok 2019
Bratislava
26.04.2019
prihlásiť
60Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom – príklady, výpočty, lehoty
Bratislava
B.Bystrica
Žilina
Košice
17.05.2019
23.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
74Cestovné náhrady v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory
Bratislava
21.05.2019
prihlásiť
08Ochrana osobných údajov v praxi s JUDr. Macovou so zameraním na personálnu a mzdovú agendu
Bratislava
22.05.2019
prihlásiť
79Zákon o sťažnostiach aktuálne
Bratislava
23.05.2019
prihlásiť
47Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona s dôrazom na ochranu osobných údajov
Košice
Bratislava
24.05.2019
30.05.2019
prihlásiť
prihlásiť
64Kontrolórsky seminár – Procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly
Bratislava
24.05.2019
prihlásiť
56Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy – novinky v roku 2019
Žilina
Košice
Bratislava
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
77Problematika dlhodobého majetku v zmysle novelizovaných predpisov účinných od 1.1.2019
Bratislava
04.06.2019
prihlásiť
66Pohľadávky štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
Bratislava
05.06.2019
prihlásiť
58Aplikácia zákona o správnom konaní
Bratislava
06.06.2019
prihlásiť
80Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Bratislava
12.06.2019
prihlásiť
46Osobitosti uplatnenia nariadenia o ochrane osobných údajov v subjektoch štátnej správy a samosprávy
Bratislava
13.06.2019
prihlásiť
78Rekreačné príspevky, letné a vianočné odmeny v roku 2019, materská a rodičovská dovolenka
Bratislava
13.06.2019
prihlásiť
62O infozákone s JUDr. Dobrovodským - výklad povinností povinných osôb
Bratislava
18.06.2019
prihlásiť
65Správa majetku štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
Bratislava
19.06.2019
prihlásiť