Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
49Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v znení veľkej novely od 1.1.2019
Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní
Bratislava
Žilina
Košice
Bratislava
17.01.2019
22.01.2019
23.01.2019
05.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
17Verejné obstarávanie z pohľadu novely zákona o verejnom obstarávaní s JUDr. Karasovou
Bratislava
Bratislava
25.01.2019
14.02.2019
prihlásiť
prihlásiť
33Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v roku 2019
Bratislava
Bratislava
31.01.2019
20.02.2019
prihlásiť
prihlásiť
50Pravidlá a postupy verejného obstarávania po veľkej novele od 1.1.2019
Bratislava
05.02. - 06.02. 2019
prihlásiť
55Prvé skúsenosti s aplikáciou novely zákona o verejnom obstarávaní aj v spojitosti s povinnou elektronickou komunikáciou
B.Bystrica
13.02.2019
prihlásiť
05Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou zmodernizovanej verzie IS EVO – teória a prax - PRAKTICKÝ KURZ NA PC
Bratislava
Bratislava
15.02.2019
15.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
09Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní s Ing. Polónyi
Bratislava
21.02.2019
prihlásiť
59VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2019 - KONFERENCIA
T. Lomnica
09.04. - 10.04. 2019
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
46Osobitosti uplatnenia nariadenia o ochrane osobných údajov v subjektoch štátnej správy a samosprávy
Bratislava
23.01.2019
prihlásiť
48Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy od 1.1.2019
Bratislava
24.01.2019
prihlásiť
58Aplikácia zákona o správnom konaní
Bratislava
25.01.2019
prihlásiť
60Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom
Bratislava
B.Bystrica
Košice
Žilina
Bratislava
31.01.2019
07.02.2019
08.02.2019
14.02.2019
05.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
56Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2019. Štandardy pre e-Government a zverejňovanie.
Bratislava
Bratislava
06.02.2019
27.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
25Správa registratúry v aktuálnom znení
Bratislava
07.02.2019
prihlásiť
51Ako správne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky a overovať ich základnou finančnou kontrolou?
B.Bystrica
Košice
07.02.2019
08.02.2019
prihlásiť
prihlásiť
57O cestovných náhradách trochu inak
Bratislava
12.02.2019
prihlásiť
08Ochrana osobných údajov v praxi s JUDr. Macovou so zameraním na personálnu a mzdovú agendu
Bratislava
13.02.2019
prihlásiť
47Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona s dôrazom na ochranu osobných údajov
B.Bystrica
Bratislava
13.02.2019
19.02.2019
prihlásiť
prihlásiť
52Základná finančná kontrola bez pokút a sankcií v organizáciách štátnej správy a samosprávy od 1.1.2019
Bratislava
14.02.2019
prihlásiť
65Správa majetku štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
Bratislava
06.03.2019
prihlásiť
62O infozákone s JUDr. Dobrovodským - výklad povinností povinných osôb
Košice
Bratislava
08.03.2019
12.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
64Kontrolórsky seminár – Procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly
Žilina
Košice
Bratislava
11.03.2019
12.03.2019
15.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
66Pohľadávky štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
Bratislava
19.03.2019
prihlásiť
63GDPR a zákon o ochrane osobných údajov aktuálne v praxi
Bratislava
26.03.2019
prihlásiť