Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
09Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní s Ing. Polónyi
Bratislava
Bratislava
21.02.2019
04.04.2019
prihlásiť
prihlásiť
49Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v znení veľkej novely od 1.1.2019
Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní
Bratislava
B.Bystrica
Košice
Bratislava
05.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
17.04.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
68VEREJNÍ OBSTARÁVATELIA A OBSTARÁVATELIA - zmeny po veľkej novele zákona od 1.1.2019 s Ing. Polónyi
Bratislava
13.03.2019
prihlásiť
67DODÁVATELIA A UCHÁDZAČI - Verejné obstarávanie po zmenách od 1.1.2019 s Ing. Polónyi
Bratislava
14.03.2019
prihlásiť
05Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou zmodernizovanej verzie IS EVO – teória a prax - PRAKTICKÝ KURZ NA PC
Bratislava
15.03.2019
prihlásiť
17Verejné obstarávanie z pohľadu novely zákona o verejnom obstarávaní s JUDr. Karasovou
Bratislava
19.03.2019
prihlásiť
33Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v roku 2019
Bratislava
03.04.2019
prihlásiť
59VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2019 - KONFERENCIA
T. Lomnica
09.04. - 10.04. 2019
prihlásiť
50Pravidlá a postupy verejného obstarávania po veľkej novele od 1.1.2019 pre pokročilých
Bratislava
25.04. - 26.04. 2019
prihlásiť
55Prvé skúsenosti s aplikáciou novely zákona o verejnom obstarávaní aj v spojitosti s povinnou elektronickou komunikáciou
Bratislava
14.05.2019
prihlásiť
75Verejné obstarávanie pre začiatočníkov s lektorkou JUDr. Karasovou
Bratislava
15.05. - 17.05. 2019
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
60Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom – príklady, výpočty, lehoty
Bratislava
Bratislava
B.Bystrica
Košice
Žilina
05.03.2019
17.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
28.05.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
65Správa majetku štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
Bratislava
06.03.2019
prihlásiť
62O infozákone s JUDr. Dobrovodským - výklad povinností povinných osôb
Košice
Bratislava
08.03.2019
12.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
64Kontrolórsky seminár – Procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly
Žilina
Košice
Bratislava
11.03.2019
12.03.2019
15.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
25Správa registratúry a registratúrny poriadok v znení zmien od 1. marca 2019
Bratislava
Bratislava
13.03.2019
25.04.2019
prihlásiť
prihlásiť
66Pohľadávky štátu v roku 2019 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
Bratislava
19.03.2019
prihlásiť
70Problematika pohľadávok v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby
Bratislava
B.Bystrica
Košice
21.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
08Ochrana osobných údajov v praxi s JUDr. Macovou so zameraním na personálnu a mzdovú agendu
Bratislava
26.03.2019
prihlásiť
56Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy – novinky v roku 2019
Bratislava
27.03.2019
prihlásiť
71Autoprevádzka v roku 2019
Bratislava
03.04.2019
prihlásiť
47Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona s dôrazom na ochranu osobných údajov
Bratislava
04.04.2019
prihlásiť
46Osobitosti uplatnenia nariadenia o ochrane osobných údajov v subjektoch štátnej správy a samosprávy
Bratislava
09.04.2019
prihlásiť
58Aplikácia zákona o správnom konaní
Bratislava
11.04.2019
prihlásiť
73Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019
Bratislava
11.04.2019
prihlásiť
61Intenzívny kurz pre začiatočníkov pracujúcich s infozákonom s lektorom JUDr. Róbertom Dobrovodským, PhD., LLM.
Bratislava
16.04. - 17.04. 2019
prihlásiť
72Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy od 1.1.2019
Bratislava
24.04.2019
prihlásiť
74Cestovné náhrady v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory
Bratislava
21.05.2019
prihlásiť