Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
04Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek s lektorkou JUDr. Karasovou
Žilina
Košice
Bratislava
24.10.2019
25.10.2019
14.11.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
14Polročné skúsenosti z uplatňovania veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní + ďalšie novely a nové zmeny prijaté vládou
Bratislava
29.10.2019
prihlásiť
17Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou modernizovanej verzie IS EVO – teória a prax
praktický kurz na PC

Bratislava
08.11.2019
prihlásiť
36Verejné obstarávanie 2019/2020 pre verejných obstarávateľov / obstarávateľov
Nitra
Žilina
Košice
Bratislava
19.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
03.12.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
35Verejné obstarávanie po novelách pre dodávateľov / uchádzačov
Bratislava
20.11.2019
prihlásiť
34Komplexné 2-dňové školenie o eurofondových zákazkách pre začiatočníkov aj pokročilých
Bratislava
21.11. - 22.11. 2019
prihlásiť
07Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane najnovších zmien
Bratislava
26.11.2019
prihlásiť
37Obstarávate zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky? – nastali a nastanú zmeny
Bratislava
11.12.2019
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
13Nové trendy a povinnosti v správe registratúry a registratúrnom poriadku v znení zmien od 1.3. a 1.6.2019
Bratislava
Košice
Bratislava
22.10.2019
27.11.2019
10.12.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
25Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2019
Bratislava
22.10.2019
prihlásiť
32Finančná kontrola bez pokút a sankcií z pohľadu kontrolóra z praxe
Žilina
Košice
Nitra
24.10.2019
25.10.2019
29.11.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
11Zákon o sťažnostiach aktuálne
Bratislava
29.10.2019
prihlásiť
31Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní
Bratislava
05.11. - 06.11. 2019
prihlásiť
28Pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
Bratislava
06.11.2019
prihlásiť
032 dni o infozákone v Tatrách
Vys.Tatry
11.11. - 12.11. 2019
prihlásiť
02Kurz odbornej prípravy ku skúškam odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií
Bratislava
13.11. - 15.11. 2019
prihlásiť
30Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci
Bratislava
13.11.2019
prihlásiť
09Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy – zmeny a novinky od 1.7.2019
Bratislava
14.11.2019
prihlásiť
15Odpisovanie dlhodobého majetku v zmysle novelizovaných predpisov účinných od 1.1.2019 a 2020
Bratislava
19.11.2019
prihlásiť
24Cestovné náhrady v roku 2019/2020, aplikačná prax, vzory
Nitra
Žilina
19.11.2019
26.11.2019
prihlásiť
prihlásiť
29Infozákon s dôrazom na najväčšie problémy pri sprístupňovaní informácií
Bratislava
19.11.2019
prihlásiť
22Ochrana osobných údajov v praxi s JUDr. Macovou so zameraním na personálnu a mzdovú agendu
Bratislava
20.11.2019
prihlásiť
20Správa majetku štátu so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
B.Bystrica
Košice
21.11.2019
22.11.2019
prihlásiť
prihlásiť
40Poskytovanie preddavkov a záloh z pohľadu rozpočtových pravidiel a základná finančná kontrola pre koniec roka 2019
B.Bystrica
Košice
Bratislava
21.11.2019
22.11.2019
26.11.2019
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
33GDPR v praxi očami kontrolného orgánu pre štátne orgány a samosprávu
Bratislava
28.11. - 29.11. 2019
prihlásiť
38Práca v elektronickej schránke pre podnikateľov
Bratislava
28.11.2019
prihlásiť
05Aplikácia zákona o správnom konaní
Bratislava
29.11.2019
prihlásiť
41Dohody na práce vykonávané mimo pracovného pomeru po novele ZP
Bratislava
10.12.2019
prihlásiť
39O cestovných náhradách trochu inak
Bratislava
12.12.2019
prihlásiť