Verejné obstarávanie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
22ONLINE: 2 - dňový seminár – Začíname s verejným obstarávaním
ONLINE
16.04. a 17.04. 2024
prihlásiť
24Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých
ONLINE
Bratislava
30.04.2024
30.04.2024
prihlásiť
prihlásiť
10Ako ďalej s verejným obstarávaním po novele zákona v praxi - novinka
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
16.05.2024
16.05.2024
26.06.2024
26.06.2024
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť

Informačné technológie

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
34ONLINE: Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy - novinka
ONLINE
ONLINE
24.04.2024
24.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
04ONLINE: MS Excel 4 – Kontingenčné tabuľky a grafy pre mierne pokročilých
ONLINE
26.04.2024
prihlásiť
05ONLINE: MS Excel 5 – Interaktívne reporty pre pokročilých
ONLINE
10.05.2024
prihlásiť
30ONLINE: MS Excel 6 – Automatizované reporty s použitím Power Query pre pokročilých – novinka
ONLINE
24.05.2024
prihlásiť

Rozvoj manažérov

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
19ONLINE: Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia - novinka
ONLINE
ONLINE
17.04.2024
22.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
15ONLINE: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy
ONLINE
14.05.2024
prihlásiť
20ONLINE: Pracovná psychohygiena – Ako spracovať emočne náročné situácie v práci
ONLINE
06.06.2024
prihlásiť

Ďalšie témy

č.Téma - pre bližšie informácie kliknite na názov semináraMiestoDátumPrihláška
08Elektronizácia služieb verejnej správy - eGovernment v roku 2024 - novinka
ONLINE
16.04.2024
prihlásiť
19ONLINE: Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia - novinka
ONLINE
ONLINE
17.04.2024
22.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
36Pohľadávky štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
18.04.2024
18.04.2024
prihlásiť
prihlásiť
14ONLINE: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024 v zmysle Infozákona a GDPR
ONLINE
19.04.2024
prihlásiť
28Nové predpisy v správe registratúry, registratúrneho poriadku a formálnej úprave úradných listov v roku 2024
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
23.04.2024
23.04.2024
28.05.2024
28.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
50Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z. z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi
ONLINE
Bratislava
23.04.2024
23.04.2024
prihlásiť
prihlásiť
26Konanie o priestupkoch v praxi verejnej správy
ONLINE
Bratislava
24.04.2024
24.04.2024
prihlásiť
prihlásiť
34ONLINE: Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy - novinka
ONLINE
ONLINE
24.04.2024
24.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
23Tvorba úradných dokumentov – revidované STN účinné od 1. decembra 2023 - novinka
ONLINE
25.04.2024
prihlásiť
06ONLINE: Infozákon versus GDPR - ako uplatniť právo na informácie v nadväznosti na ďalšiu informačnú legislatívu v roku 2024
ONLINE
30.04.2024
prihlásiť
09Zmeny v cestovných náhradách, digitalizácia pracovných ciest a ich aplikačná prax – vysoko aktuálne
ONLINE
Bratislava
10.05.2024
10.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
13ONLINE: Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov
ONLINE
10.05.2024
prihlásiť
46ONLINE: Pravidlá kontrolnej činnosti v roku 2024 - novinka
ONLINE
13.05.2024
prihlásiť
422 - dňový kurz – Správa registratúry pre začiatočníkov - novinka
ONLINE
Bratislava
14.05. - 15.05.
14.05. - 15.05.
prihlásiť
prihlásiť
29Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, zmeny v oblasti elektromobility
ONLINE
Bratislava
15.05.2024
15.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
40ONLINE: Pracovná disciplína: dodržiavanie a následky jej porušovania - novinka
ONLINE
16.05.2024
prihlásiť
44ONLINE: Preverenie Vašich vzorov a pečiatok základnej finančnej kontroly - novinka
ONLINE
17.05.2024
prihlásiť
11ONLINE: Zmeny a pravidlá zamestnávania v r. 2024 – práva a povinnosti zamestnávateľa + VZORY
ONLINE
21.05.2024
prihlásiť
43ONLINE: Protispoločenská činnosť - dokumentácia pre zamestnávateľa a zodpovednú osobu - novinka
ONLINE
21.05.2024
prihlásiť
25Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi
ONLINE
Bratislava
ONLINE
Bratislava
22.05.2024
22.05.2024
26.06.2024
26.06.2024
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
prihlásiť
45ONLINE: Výnimky zo zverejňovania a aké údaje sa nezverejnia/prekryjú - novinka
ONLINE
23.05.2024
prihlásiť
39ONLINE: Skončenie pracovného pomeru – všetky možnosti a správne postupy - novinka
ONLINE
24.05.2024
prihlásiť
35ONLINE: Zostavenie smernice o základnej finančnej kontrole pre rok 2024 + bonusy pre účastníkov - novinka
ONLINE
28.05.2024
prihlásiť
16Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum
ONLINE
Bratislava
29.05.2024
29.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
32GDPR – aplikačná prax v roku 2024
ONLINE
Bratislava
29.05.2024
29.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
38Zásady a kontrola nakladania s verejnými prostriedkami
ONLINE
Bratislava
30.05.2024
30.05.2024
prihlásiť
prihlásiť
12ONLINE: Ako sa pripraviť na kontrolu základnej finančnej kontroly?
ONLINE
07.06.2024
prihlásiť
41ONLINE: Následky nedodržania povinností vedúcich zamestnancov a štatutárnych zástupcov vo verejnej správe - novinka
ONLINE
07.06.2024
prihlásiť
Ako prebieha online seminár a technické požiadavky nájdete TU.